Young Professional Community Logistiek

Hoe maak je innovatieve IT-oplossingen bruikbaar voor je eigen onderneming? Hoe zorg je er voor dat jouw bedrijf klaar is voor generatie Z? Hoe behoud je young professionals in de huidige ‘battle for talent’?

Het antwoord daarop is door te innoveren, samen te werken en successen te delen. Dat vraagt om anders denken én handelen. Daarom is Kennis DC Logistiek gestart met Young Professionals Community. De nieuwe logistiek manager is geboren in een online tijdperk. Toch heeft nog niet eens de helft van alle logistieke mkb een digitale strategie voor het hele bedrijf. De systemen, KPI’s, interne processen, recruitment en promotie zijn allemaal gebaseerd op oude, niet-digitale businessmodellen.

Tijdens 10 masterclasses, verspreid over 20 weken, komen verladers, transporteurs, kapiteins, chauffeurs, managers en planners vanuit de verschillende modaliteiten (trein, water en weg) bij elkaar om te leren.

Wat levert dit op? Veel mkb bedrijven willen graag iets doen met nieuwe technologie, bijvoorbeeld met Blockchain. Tijdens de masterclasses krijgen zij theorie over dit onderwerp en leren zij ook vaardigheden op het gebied van verandermanagement, zodat deze technologie geïmplementeerd kan worden. Hiermee wordt het adaptief vermogen van het bedrijf verhoogd. YPC is meer dan een project. Een project heeft een begin en een einde. Bij een community is het leereffect blijvend en sluit het aan op leven lang leren. Tevens levert het de bedrijven de kans om niet met enkel hun eigen stage- of afstudeerstudent kennis te maken, maar met een hele groep studenten. En niet alleen dat, maar ook met vakgenoten van collega-bedrijven die door delen weten te vermenigvuldigen.

Voor de deelnemende studenten en de eigen talenten biedt dit de kans zich blijvend te kunnen ontwikkelen bij een werkgever en te leren in een contextrijke omgeving. En het levert de young professionals een niet onbelangrijk netwerk op; ze leren om te gaan met weerstand en krijgen vaardigheden voor innovatie in hun eigen bedrijf.

De opschaling van dit project is al gaande: het concept is inmiddels naar drie andere provincies uitgerold en delen hun kennis op landelijke bijeenkomsten. Vanaf februari starten de deelnemende provincies van KennisDC Logisitiek met een onderzoek naar impactmeeting van learning communities in MKB, om hiermee de leeropbrengst landelijk te kunnen meten en te monitoren.

Klik hier voor meer informatie over dit project.