De jaarlijkse prijs voor een ambitieus idee. Kwaliteit wordt beloond en innovatie gestimuleerd.

Meer informatie

De Pro-motor Award is…

…de jaarlijkse prijs voor een ambitieus idee. Kwaliteit wordt beloond en innovatie gestimuleerd. Publiek private samenwerkingen sturen kansrijke ideeën in, uiteraard uniek en onderscheidend op het gebied van samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Door een jury van experts worden de ideeën beoordeeld op grond van een aantal vaste criteria.

Meer informatie

Voor pps’en waarin beroepsonderwijs en bedrijven samen werken aan de kenniseconomie van Nederland.

Meer informatie

Publiek private samenwerkingen

Nederland is een kenniseconomie die op wereldschaal voorin meedoet. Dat gaat niet vanzelf. Het betekent hard werken en innoveren in sectoren waar Nederland sterk in is. Publiek private samenwerkingen (pps) geven concreet vorm, aan de positie en ontwikkeling van Nederland als innovatieve kenniseconomie. Lees hier meer over pps.

Meer informatie

De ontstaansgeschiedenis van de award?

Bij bevlogen docenten, ondernemers en studenten leven veel ideeën. Sommige van die ideeën kunnen een doorbraak in zich dragen of een verrassende kwaliteitsslag bewerkstelligen. Met het in het leven roepen van de Pro-motor Award worden ideeën zichtbaar. Ze worden uitgediept en gepromoot. Hierdoor kan het idee uitgroeien tot een vernieuwend project of product. Tevens geeft de Pro-motor Award een boeiend gezicht aan de relatief abstracte wereld van publiek private samenwerkingen en beloont zij het harde werk dat er plaatsvindt, de leerzame experimenten, potentiële initiatieven en concrete opbrengsten.

Meer informatie