Talent IT Twente

ICT-talenten zijn goud waard voor het mkb en daarom maakt Talent IT Twente zich sterk voor inzet en behoud van ICT-aanwas. Op dit moment vertrekken veel ICT-studenten, nog voordat ze zijn afgestudeerd, naar bedrijven buiten de regio. Om deze studenten in Twente te behouden, werken mbo, hbo en wo samen met bedrijven, met steun van betrokken gemeenten en de provincie.

Talent IT Twente helpt de studenten, al in een vroeg stadium aan een bijbaan bij een aantal aangesloten bedrijven. Student en bedrijf werken vervolgens samen aan vraagstukken en talenttekorten in de beroepspraktijk. De opleidingen nemen op hun beurt nieuwe modules op in hun curricula waarin deze vraagstukken zijn verwerkt.

Iedereen wint met deze aanpak. Door te kiezen voor de vorm van een bijbaan, profiteert zowel de student als het mkb van de aanpak en leerprocessen. Daarmee draagt het, op een hele concrete manier, bij aan het tekort aan personeel en kennisachterstand binnen het mkb. Opschaling naar andere professies en sectoren is inmiddels in gang gezet.

Klik hier voor meer informatie over dit project.