Power Course – Sustainable Electric Energy Centre of expertise

Dit initiatief van TenneT met drie hogescholen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, De Haagse Hogeschool en Windesheim, richt zich op de bijscholing en upgrading van werknemers/medewerkers van bedrijven die zeer betrokken zijn bij de technische uitdagingen die de energietransitie en de ontwikkeling en toepassing van duurzame energie stellen. Diverse andere bedrijven zijn betrokken bij de uitvoering. Recent is ook de Hogeschool van Amsterdam aangehaakt. Hierbij zijn de volgende boeiende aspecten die dit project doen opvallen:

  • Men slaagt erin een diverse instroom van mensen van MBO- en HBO-achtergrond en -niveaus bij te spijkeren en daarbij een maatwerkaanbod te ontwikkelen;
  • Dit aanbod is onderdeel van een bredere Human Capital agenda, waarin men met andere hogescholen en bedrijven leertrajecten ontwikkelt. Het project staat dus niet op zichzelf als een eenmalige activiteit voor een specifieke partner of een beperkt marktsegment;
  • Naast de LLO-aspecten biedt de Power Course/Power Minor mogelijkheden voor ‘reguliere studenten’ om in hun curriculum de actuele kennis en vaardigheden daaruit op te nemen;
  • Bij de verdere ontwikkeling van het aanbod kijkt men naar nieuwe doelgroepen, onder wie vluchtelingen met verblijfsstatus;
  • Men heeft in 2017 meer deelnemers gehad dan ooit. 35 voltijds, 29 deeltijds.

Klik hier voor meer informatie over het project.