Pps Verbrandingsmotoren, CIV Energie en CIV Maritiem

De Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht is een krachtenbundeling tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Met de Duurzaamheidsfabriek wordt een open innovatie infrastructuur gecreëerd waar bedrijven innovatieprojecten uitvoeren. Hier wordt onderwijs aan gekoppeld zodat het bedrijfsleven onderwijs in de praktijk geeft aan een nieuwe generatie technici.

Typerend: onderwijsconcept v/d toekomst waar innoveren, leren en werken worden gecombineerd, niet zozeer ‘nieuw’ (fabriek bestaat al even) maar blijft inspirerend en verdient opschaling.