Make IT Work

In het project ‘Make IT Work’ werven de hogeschool van Amsterdam samen met bedrijven werknemers zonder tech-achtergrond die via omscholing nieuwe functies en capaciteiten aankunnen als IT-medewerker op HBO-niveau. Men wil hiermee zowel de relatief hoge werkloosheid onder hoger opgeleiden als het tekort aan IT’ers op niveau aanpakken en brengt samen de kandidaat en de baan bij elkaar. Honderden mensen hebben op deze manier inmiddels (nieuw) werk gevonden.

Hierbij zijn de volgende boeiende aspecten die dit project doen opvallen:

  • De omscholingscursus wordt deels binnen de hogeschool, deels bij de werkgever uitgevoerd. Men werkt hierbij met groepen die vier maal per jaar van start gaan.
  • Het project wordt Europees erg gewaardeerd en geldt als een model dat door de Europese Commissie wordt verspreid in andere landen in het kader van de skills-strategie van het programma Digital Europe.
  • Het rendement is hoog: 91% van de deelnemers behaalt het certificaat en 97% van hen is blijvend aan het werk in de IT. Men bereikt daarbij een derde aan vrouwelijke deelnemers.
  • Er zijn 85 werkgevers/bedrijven die met het project werken van overheden tot startups.
  • Er is sprake van expansie van het aanbod, zowel naar een deeltijdvariant voor ‘zittende mensen’ bij de deelnemende bedrijven, als naar Noord Nederland samen met Stenden en Hanzehogeschool.

Klik hier voor meer informatie over het project.