De Knowledge Mile

De Knowledge Mile is een gebied in het centrum van Amsterdam dat loopt van het Amstelstation tot de Nieuwmarkt. Een community van bedrijven, studenten, docenten, onderzoekers, bewoners en maatschappelijke organisaties werkt hier samen om de leefbaarheid van het gebied te verbeteren. Ze werken samen aan oplossingen voor stedelijke problemen als de verkeersdrukte, luchtverontreiniging en regenoverlast.

Typerend: regionale/lokale samenwerking, maatschappelijk thema wordt multidisciplinair aangepakt, innovatieve aanpak en samenwerking met direct betrokkenen (bewoners en bedrijven).