Helpdesk Online Ondernemen

De Werkplaats Online Ondernemen (WOO-Groningen) was een half jaar onderweg toen Corona en de eerste lockdown zich aandienden. Hoezeer ook een crisis voor ondernemers, studenten, kennisinstellingen, overheden en ons allemaal...de urgentie van digitaliseren en online ondernemen werd er wel stevig door onderstreept. En daarmee was het een enorme kans voor WOO-Groningen* om in samenwerking met alle partners in no-time (extra) acties en aanbod voor ondernemers te creëren.  Daarbij waren snel te organiseren, laagdrempelig en direct aansluitend op de behoefte van mkb-ondernemers de belangrijkste uitgangspunten. Dit leidde tot:
-Opzet van een Helpdesk Online Ondernemen i.s.m. de Gemeente Groningen. Ondernemers die zich daar bij het Corona-loket meldden, werden doorverwezen; WOO-Groningen opende een apart telefoonnummer en natuurlijk konden ondernemers zich via de website aanmelden.
- Ondertussen organiseerde WOO-Groningen in samenwerking met experts een aantal online spreekuren, waar ondernemers hun directe vragen konden stellen en ter plekke advies kregen.