Criteria PMA

Indienen kan eenvoudig door een e-mail te sturen waarin je (max. 2 A4) jouw succesproject of idee voordraagt. Zorg ervoor dat hierin onderstaande criteria terugkomen.
Stuur de voordracht uiterlijk 19 april 2024 naar hallo@wijzijnkatapult.nl o.v.v. Pro-motor Award 2024.

CRITERIA

1. Samenwerkingsintensiteit:
A. Diepgang van de samenwerking: Hoe diepgaand en intensief is de samenwerking tussen de onderwijsinstelling(en) en het bedrijf?
B. Duurzaamheid van de samenwerking: Is de samenwerking langdurig en blijvend?

2. Innovatie en impact
A. Innovatieve resultaten: Welke concrete innovaties of oplossingen zijn voortgekomen uit de samenwerking?
B. Impact op de praktijk: In hoeverre heeft de samenwerking bijgedragen aan verbeteringen in de praktijk?

3. Impact voor het mkb
A. Concrete resultaten voor bedrijven: Meetbare verbeteringen of innovaties in bedrijfsprocessen
B. Opschaalbaarheid en duurzaamheid: Potentie voor bredere toepassing en langdurige impact

4. Studentbetrokkenheid
A. Actieve participatie van studenten: In hoeverre zijn studenten betrokken geweest bij het project?
B. Leerervaring voor studenten: Hebben studenten waardevolle leerervaringen opgedaan door de samenwerking?

5. Samenwerking met meerdere stakeholders
A. Betrekken van externe partners: Zijn er andere relevante stakeholders (bijvoorbeeld andere bedrijven, overheidsinstanties, brancheorganisaties) betrokken bij de samenwerking?
B. Netwerkopbouw: In hoeverre heeft de samenwerking bijgedragen aan het opbouwen van een breder netwerk?

6. Kennisdeling en disseminatie:
A. Verspreiding van kennis: Hoe is de kennis en expertise uit het project gedeeld met andere onderwijsinstellingen en bedrijven?
B. Impact op het bredere veld: Heeft de samenwerking geleid tot bredere kennisdeling en impact?