Hemelswater

Klimaatverandering zorgt voor veel meer wolkbreuken en steden lijden daardoor forse schades. Dit project van onder meer de HvA, Rainproof, Knowledge Mile en de gemeente Amsterdam werkt aan manieren zulke overlast slim op te vangen en al dat plotselinge water te benutten voor zinvolle zaken. Bierbrouwen bijvoorbeeld.

Het oorspronkelijke idee ‘bier dankzij hoosbuien’ werd “kansloos en te disruptief” geacht. Maar men durfde toch door te zetten en ging het onderzoek oppakken om met slimme filtering de regenwateroverlast om te zetten in grondstof voor de brouwerij en de logistiek en distributie daaromheen concreet in te richten. Inmiddels zijn er allerlei branches in de stad mee gaan doen vanuit hun heel eigen invalshoeken: hotels, horeca, tuinbedrijven, ontwikkelaars van slimme regentonnen, supermarktketen, Waternet etc. Samen werken zij er soms onverwacht aan een grote stad ‘rainproof’ te maken zonder dat enorme maatschappelijke kosten gemaakt moeten worden.

Typerend: De startup is daarmee in de fase van scaleup gekomen, de BV en de minorstudenten van de HvA produceren tussen de 26 en 52 fusten bier per week. In de toekomst komen ook andere water-producten in beeld, maar nu werkt men nog aan deze 1500 tot 3000 biertjes per week. “Er zit business in regenwater,” stelt men vast.