Food & Proces Tech Campus (FPTC)

Dit project in Noord-Holland is in zekere zin zélf een startup. Vanuit bedrijven hebben 5 kwartiermakers zich sinds 2012 ingezet om de snelle ontwikkelingen in de technologie en arbeidsmarkt in hun sector van food/procesoperators op een slimme, structurele manier op te pakken. Inmiddels 17 bedrijven hebben daarbij de handen ineengeslagen en ook regionale overheden erbij getrokken.

Kern van dit project is de opzet en inrichting van een techniekcampus in Zaanstad, waaraan men een nieuw pakket van techniekopleidingen op MBO-niveau is gaan verbinden. Daarmee heeft men kennis gebundeld, nieuw beroepsonderwijs tot bloei gebracht, jongeren opgeleid en banen voor hen in de bedrijven mogelijk gemaakt. Voorheen was deze opleiding nog niet in deze regio, ondanks het aandeel voedselverwerkende bedrijven. Ondanks dat het initiatief relatief kleinschalig is, voorziet het in een behoefte, blijkend uit het feit dat ondernemers van begin tot eind hun verantwoordelijkheid hebben genomen.

Typerend: de concrete focus op jongeren in BOL 2 en BOL 3 opleidingen – vaak een opleidingsniveau die minder aandacht ontvangt. Ook de al bestaande BOL 4 opleiding profiteren van extra praktijkcomponenten die via de techniekcampus mogelijk zijn gemaakt ook binnen hun studie. Hierdoor kunnen de bedrijven jongeren vanuit het vmbo met een concreet aanbod ervaring en kennis laten opdoen en perspectief bieden. Deze lacune is daarmee overbrugd.