Extra Strong

Binnen de pps Extra Strong richt één van de ontwikkellijnen zich op LLO van ‘kwetsbare medewerkers’ in zorg en welzijn: die mensen waarbij duurzame inzetbaarheid een vraagstuk is door de vele veranderingen in het vak en in de sector. De werkgever wil hen graag behouden vanwege hun jarenlange ervaring en inzet met hart voor de cliënt. De gemiddelde leeftijd van deze medewerkers is 48 jaar en zij werken al jarenlang in de sector ouderen- en thuiszorg.

Hierbij zijn de volgende boeiende aspecten die dit project doen opvallen:

  • Het aanbod is heel doelgericht en focust zich op het voorkomen van uitval in de beroepspraktijk van mensen op MBO2 niveau voor wie upgrading naar het gewenste MBO3 niveau (op dit moment) te veel gevraagd blijkt;
  • Het opleidingstraject geeft hen mogelijkheden ‘hun repertoire’ in hun werk te verbreden en zo een aantrekkelijke loopbaan in hun vak te kunnen blijven houden;
  • Het LLO-aanbod zorgt ervoor, dat er meer variatie mogelijk wordt in de vormen van bijscholing naast de reguliere leerwegen. Daardoor kunnen mensen voor wie taal en rekenen obstakels zijn naar MBO3 niveau toch behouden worden voor het werk in de zorg;
  • De deelnemers krijgen een concrete kwalificatie en een examenplan, dat hen extra kan motiveren in LLO en de doorstroom naar MBO3;
  • Inmiddels draaien er  2 groepen van 20 mensen: zij blijken  er in hun concrete werk  en in de opties over hun loopbaan duidelijk baat bij te hebben.

Klik hier voor meer informatie over het project.