Beyond, Academy for medical devices and logistics

Het project ‘beyond, Academy for medical devices and logistics’ is een samenwerking van een groot cluster van medische bedrijven en organisaties met het MBO in Limburg. Daardoor is een krachtig pps initiatief ontstaan, dat zowel binnen de opleidingen als binnen de bedrijven mensen bijschoolt in het kader van de razendsnelle ontwikkelingen in deze vakgebieden.

Hierbij zijn de volgende boeiende aspecten die dit project doen opvallen:

  • De samenwerkingspartners in onderwijs, bedrijfsleven en publieke sectoren zorgen ervoor, dat dit project een brede scope ontwikkelt van kennis en kennisontwikkeling rond technologie, logistiek en zorg;
  • Het LLO-aanbod wordt op verschillende niveaus mogelijk gemaakt. Binnen de betrokken bedrijven werkt men toe naar MBO2 niveau. De betrokken partners bieden in gezamenlijkheid een soort ‘kop’ daarop voor MBO3 niveau;
  • Door de samenwerking is het mogelijk geworden ook de docenten van het MBO en de trainers binnen de bedrijven met elkaar aanbod te doen ontwikkelen, zodat ook een ‘train de trainers’ element in het geheel een plaats is gaan krijgen;
  • Men heeft een specifiek aanbod ontwikkeld in de vorm van een ‘voorportaalbedrijf’ voor de opleiding/trainingen om zijinstromers daaraan te laten snuffelen en wennen. Dit richt zich vooral op mensen ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’, zoals Wajong’ers en vluchtelingen met verblijfstatus. Men heeft inmiddels 40 van hen via dit voorportaal van ongeveer 3 maanden kunnen doen instromen. Men kan hen via Manpower zelfs een baangarantie bieden als zij die fase doorlopen hebben;
  • Inmiddels hebben deze opleidingstrajecten geleid tot het uitgeven van 150 diploma’s.

Kijk hier voor meer informatie over het project.