Automotive Centre of expertise (HAN, DAF)

Hij is de personificatie van de gedachten en visies van de centra! Vanaf het begin is hij de positieve kracht achter deze samenwerking geweest. Zijn toewijding en inzet is hierbij essentieel geweest. Hij heeft het voor elkaar gekregen dat de drie concurrerende (!) Automotive hogescholen door de start van ACE bij elkaar kwamen en gingen samenwerken. Vooral door de ingewikkelde constructie van 3 samenwerkende HBO’s was het een behoorlijke uitdaging. Zowel onderling samenwerken als met de bedrijven werd hierdoor mogelijk En dat is waar het bij de centra om draait: SAMENWERKEN!

Typerend: als belichaming van het harde werk om samenwerking op gang te krijgen, commitment vanuit bedrijfsleven, gelukt om te continueren t/m 2020, concurrerende 3 hogescholen weten te laten samenwerken. Maar ook: een strijd/struggle, is allemaal niet zo eenvoudig als het soms lijkt.