Naomi Rajiv

'Deel van het geheel.'

Ik kijk er naar uit jonge mensen tegen te komen die met ideeën komen om maatschappelijke vraagstukken aan gaan. Ik vind het interessant dat het gaat over hoe dit te doen in samenwerking met onderwijs en andere sectoren. Zo heb ik mijn master scriptie Bestuurskunde geschreven over de verscheidene samenwerkingsverbanden in Rotterdam tussen onderwijsinstellingen, de gemeente, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. 

Functie Naomi Rajiv: Bestuurslid Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en lid van SER Jongerenplatform.