Angelien Sanderman

“Als de coronatijd ons één ding heeft geleerd, dan is het wel het belang van samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Wij leren immers niet alleen ontzettend veel van elkaar, maar kunnen ook niet meer zonder elkaars kennis en ervaring. Zo is het vandaag de dag van groot belang dat onze opleidingen goed aansluiten op de vragen en uitdagingen die op de huidige én toekomstige arbeidsmarkt bestaan."

Het is belangrijk om mooie, prille samenwerkingsverbanden voor het voetlicht te brengen. Zo krijgen dit soort initiatieven alle kansen om tot volle wasdom te komen. Als collegevoorzitter van Hogeschool Leiden werk ik hier dan ook graag aan mee!

Functie Angelien Sanderman: voorzitter CvB Hogeschool Leiden